Идеален дом / 03.2016

Идеален дом / 10.2015

Идеален дом / 07.2015

Наш дом / 06.2015

Идеален дом / 07.2014

Пълна промяна

Идеален дом / 04.2010

Идеален дом / 05.2008

Дизайн Студио М в пресата

През годините нашата работа бе отразена и коментирана в редица печатни и електронни издания. Тук ви представяме една част от статиите за студиото, публикувани в специализирания и ежедневния печат.